Regels.nl

Regels.nl

Je kent het wel: er ontstaat onenigheid over een bepaalde regel of er zit iemand aan tafel die de regels naar zijn/haar voordeel buigt. Dat is wat de makers van Regels.nl graag willen voorkomen. Daarom geven zij op https://www.regels.nl/spelletjes/ per spel een korte samenvatting van de regels en delen ze daar de officiële spelregels.